302-4 IPARD KIRSAL TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİ HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II programı kapsamında dağıtılan KIRSAL TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİ hibe desteği için hazırlanmış, örnek İŞ PLANI ve TEKNİK PROJELERDİR. İş planı kapsamında tüm açıklama ve mali tablolar doldurulmuş, teknik projede gerekli olan tüm açıklamalar, makine ilişkileri ve hesaplamalar detaylı bir şekilde yapılmıştır. İş planı ve teknik proje bir birine uyumlu halde hazırlanmıştır.

3 sonuç gösteriliyor